li-xi

Thêm bạn thêm quà

Giới thiệu cài đặt ứng dụng Mai Linh Taxi, tặng voucher 20.000Đ

cho mỗi lượt giới thiệu thành công

Thêm bạn thêm quà

Thêm bạn thêm quà

Quý khách vui lòng tải

App mai linh tatxi

Để tham gia chương trình

Hướng dẫn

Thêm bạn thêm quà

Quý khách vui lòng xác nhận tài khoản trước khi bắt đầu.

Mã giới thiệu của bạn

Số điện thoại của bạn

Quý khách chỉ cần xác thực

1 lần duy nhất

Hướng dẫn lấy mã giới thiệu

Thêm bạn thêm quà

Quý khách vui lòng xác nhận tài khoản trước khi bắt đầu.

Mã giới thiệu của người mời

Quý khách chỉ cần xác thực 1 lần duy nhất

Bỏ qua

Thêm bạn thêm quà

Thêm Bạn Thêm Quà: Tặng voucher 20.000Đ

cho mỗi lượt giới thiệu tải App Mai Linh Taxi thành công.

Cám ơn quý khách đã

• Giới thiệu 03 người bạn

+03 voucher 20.000 vnđ

Tiếp tục

voucher của tôi

Hướng dẫn